Splošni pogoji in pravila

Golden Drum International Festival of Creativity
 1. Pravila in pogoji

  1. Splošno

  1.1 Zlati boben je mednarodni festival kreativnosti (v nadaljevanju “festival”), ki ga prirejata organizator Slovenska oglaševalska zbornica, registrirana v Ljubljani, Sloveniji, z matično številko 1332392000 in sedežem na Letališki cesti 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, in njegov partner podjetje Paideia d.o.o., registrirano v Ljubljani, Sloveniji, z registracijsko številko 2162539000 in sedežem na Gosposki ulici 4, 1000 Ljubljana, Slovenija. V nadaljevanju sta organizator in partner skupaj definirana kot organizator.

  1.2 Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa in govorcev ter odpovedi festivala brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi festivala bodo vsi udeleženci, ki so poravnali prijavnino, dobili povrnjen celoten znesek kupnine, o čemer bodo obveščeni prek elektronske pošte.

  1.3 S prijavo na festival vsi udeleženci soglašajo, da lahko organizator uporabi ves fotografski, avdio in video material, ki bi lahko prikazoval udeležence festivala. Organizator si pridružuje pravico do uporabe teh materialov v promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.

  1.4 Uporabniki spletnega prijavnega sistema, udeleženci in prijavitelji del se strinjajo, da jih lahko organizator obvešča o festivalu preko elektronske pošte.

  1.5 Udeleženci se festivala udeležijo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter poškodbe, do katerih bi lahko prišlo na festivalu. Zaradi svetlobnih učinkov festival ni primeren za osebe z epilepsijo, za več informacij kontaktirajte organizatorja.

  1.6 Organizator si pridržuje pravico do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka določeni osebi, na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo pod organizatorjevo avtoriteto.

  1. Prijava na konferenco 26. Zlatega bobna

  2.1 Cene kotizacij so objavljene na spletni strani www.goldendrum.com. Prijava na festival mora biti oddana preko spletnega prijavnega sistema. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom. Po uspešno oddanem naročilu boste na e-poštni naslov, naveden v prijavnem obrazcu, prejeli povzetek naročila s plačilnim rokom 8 koledarskih dni. Račun se izstavi po plačilu povzetka naročila ali po osmih dneh od izdaje povzetka naročila. Račun je potrebno plačati v zakonsko določenem roku, v nasprotnem primeru vam bomo po veljavnem ceniku zaračunali stroške opomina. Cene posebnih ponudb veljajo samo, če je račun poravnan do določenega roka.

  2.2 Študentsko prijavnino lahko koristijo samo redni študentje, mlajši od 26 let (rojeni po 18. oktobru 1993). Študentje morajo ob prijavi predložiti dokazilo o študentskem statusu in se ob prevzemu akreditacije identificirati z osebnim dokumentom. Študentska prijavnina se izključuje z ostalimi ugodnostmi.

  2.3 S prijavo v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.

  2.4 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega preklica registracije oziroma odjave s konference. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti skladno s splošnimi pravili in pogoji na e-naslov [email protected].

  2.5 Dolžnost prijavljenega na konferenco je, da ob vstopu na festival na festivalski recepciji predloži kodo oziroma potrdilo o nakupu in se identificira z osebnim dokumentom. Kotizacije in akreditacije so vezane na osebo in niso prenosljive.

  2.6 Vsak udeleženec ob registraciji na festivalski recepciji prejme akreditacijsko izkaznico in zapestnico, ki omogočata vstop na prizorišča festivala in ju mora udeleženec nositi ves čas festivala. Akreditacijske izkaznice veljajo samo za registriranega udeleženca. Kakršna koli zloraba izkaznice ali zapestnice se kaznuje s prepovedjo vstopa na festival. Izgubljenih ali ukradenih akreditacijskih izkaznic ne bomo nadomestili.

  2.7 Udeležba na Zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad in na večernih zabavah je možna samo z ustrezno zapestnico, ki jo vključujejo nekatere prijavnine za osebno udeležbo.

  1. Odjava s konference 26. Zlatega bobna

  3.1 Neplačilo računa ne pomeni samodejne odjave s konference. Preklic registracije oziroma odjava s konference je možna do 1. oktobra 2019 v pisni obliki na e-poštni naslov [email protected].

  3.2 Za odjavo pred 16. septembrom 2019 velja strošek odpovedi v višini 40 % vrednosti prijavnine. Za odjavo med 17. septembrom in 1. oktobrom 2019 velja strošek odpovedi v višini 75 % vrednosti prijavnine. Za odjavo po tem datumu se zaračuna celotna vrednost prijavnine kot strošek odpovedi.

  3.3 Upoštevane bodo samo pisne prošnje za odjavo prejete na [email protected] do in vključno 1. oktobra 2019. Celotna prijavnina se zaračuna v primeru, da prijavo prekličete po omenjenem datumu, se konference ne udeležite iz kateregakoli razloga ali če odpoved ni bila poslana v vpisni obliki. V primeru odpovedi prijavnine udeleženec ni upravičen do dobroimetja za leto 2020. V primeru da se prijavljena oseba zaradi višje sile ne more udeležiti konference, je možno prijaviti nadomestnega udeleženca.

  3.4 Prošnja za zamenjavo udeleženca mora biti poslana preko elektronske pošte na naslov  [email protected]. Zamenjava udeleženca je brezplačna za spremembe do 1. oktobra 2019. Po navedenem roku se za spremembo zaračuna administrativni strošek v vrednosti 70 EUR + DDV. Na festivalski recepciji ne bo možnosti sprememb.

  1. Prijava na tekmovanje 26. Zlatega bobna

  4.1 Tekmovanje Zlatega bobna je uradni tekmovalni program festivala. Tekmovanje je odprto za vse agencije, oglaševalce, naročnike, produkcijske hiše in oblikovalske studie, TV in druge medijske hiše ter vse, ki so vključeni v ustvarjanje ali produkcijo tržnih komunikacij, registriranih v naslednjih državah: Albanija, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna gora, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Kosovo, Kirgizistan, Latvija, Libanon, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Tadžikistan, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina in Uzbekistan.

  4.2 Pred prijavo del na tekmo Zlatega bobna se mora prijavitelj seznaniti s splošnimi pogoji dostopnimi na spletni strani www.goldendrum.com. Vsi prijavitelji morajo strogo upoštevati pogoje prijave. S prijavo dela prijavitelj v celoti sprejema festivalska pravila. Neupoštevanje katerega koli od pravil tekmovanja se kaznuje z diskvalifikacijo dela iz tekmovanja 26. Zlatega bobna.

  4.3 Prijavljeno delo ne bo obravnavano kot popolno, dokler prijavnina zanj ne bo poravnana in ustrezen material ne bo prispel v festivalsko pisarno ali naložen v spletni prijavni sistem Zlatega bobna. Organizator ne prevzema odgovornosti za dela, ki niso prijavljena do roka.

  4.4 Cene prijavnin del na tekmo Zlatega bobna 2019 so v evrih (EUR). Prijava je zaključena po plačilu prijavnine. Prijavnina mora biti poravnana za vsako posamezno prijavljeno delo, ne glede na to, ali je delo prijavljeno kot samostojna prijava ali kot del serije.

  4.5 Kritje stroškov pošiljanja, carin in vseh drugih stroškov, ki bi lahko nastali, je odgovornost prijavitelja.

  4.6 Neplačilo računa ne pomeni samodejnega umika oziroma odjave dela s tekmovanja. V primeru odjave nas morate o tem obvestiti na e-naslov [email protected]. Del ni mogoče odjaviti ali umakniti s festivala iz kateregakoli razloga po 9. septembru 2019.

  4.7 Ob izpolnjevanju registracijskega obrazca pozorno preverite vnesene podatke in oddane materiale. Z vsako spremembo podatkov in/ali oddanih materialov po 9. septembru 2019 se zaračuna administrativni strošek v vrednosti 70 EUR + DDV.

  1. Plačilo

  5.1 Vsa plačila prijavnin (za osebno udeležbo in dela/tekmovanje) morajo biti nakazana v evrih (EUR). Cene prijavnin so objavljene na spletni strani www.goldendrum.com. DDV za osebno udeležbo se obračuna 22 % v skladu z ZDDV-1 slovenskega zakonika o DDV.

  5.2 Če želite plačati z bančnim nakazilom, uporabite spodnje podatke. Prijavitelji morajo pokriti vse stroške, ki nastanejo pri bančni transakciji, saj v nasprotnem primeru prijava ne bo zaključena. Pri plačilu se sklicujte na številko vašega naročila.

   

    
  Naziv podjetja:PAIDEIA D.O.O.
  Naslov:Gosposka ulica 4, SI-1000 Ljubljana
  ID za DDV.:SI57617724
  Matična številka:2162539000
  IBAN:SI56 03100-1003200484
  Banka:SKB d.d.
  SWIFT koda:SKBASI2X

  5.3 Prijavitelj mora kriti strošek plačila s kreditno kartico v višini 2,3 % celotnega zneska.

  5.4 Na festivalski lokaciji bo možno plačilo s kreditno kartico. Na vse prijavnine, kupljene ob prihodu na festival, velja 20 % višja cena.

  5.5 Vsi računi bodo poslani elektronsko na e-poštni naslov naveden v registracijskem obrazcu. Če potrebujete tiskani izvod računa ali pogodbo za izvedbo plačila, vložite pisno zahtevo finančnemu oddelku na [email protected].

  5.6 Z vnosom podatkov o statusu davčnega zavezanca in davčni številki plačnika prijavitelj potrjuje, da so vneseni podatki pravilni, predstavljalo dejanski status in da se štejejo za dokončne. Organizator bo za vsako spremembo računa zaračunal administrativni strošek v višini 70 EUR + DDV.

  1. Pravilnik o zasebnosti

  6.1 Z registracijo v spletni prijavni sistem festivala prijavitelj soglaša, da agencija PAIDEIA d. o. o., v imenu Slovenske oglaševalske zbornice, uporablja njegove pridobljene osebne podatke za namene analize podatkov udeležencev dogodkov in za informativne namene glede dogodkov, ki jih organizira Slovenska oglaševalska zbornica. Vsak posameznik lahko kadar koli vloži pisno zahtevo pri agenciji PAIDEIA, d. o. o., ali pri Slovenski oglaševalski zbornici za začasno ali stalno prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene, ki so opisani zgoraj. Agencija PAIDEIA, d. o. o. / Slovenska oglaševalska zbornica je dolžna v 15 dneh preprečiti zgoraj opisano uporabo osebnih podatkov in posameznika o tem obvestiti v naslednjih 5 dneh.

  6.2 Vse informacije glede zasebnosti lahko najdete v naši Izjavi o zbiranju osebnih podatkov.

Signup to our NEWSLETTER